Een Olympiadeschool is een school die extra aandacht besteed aan talentontwikkeling van leerlingen door deel te nemen aan meerdere bèta olympiades. De bèta olympiades zijn er voor de toptalenten in hun vakgebied. Maar ook voor scholen die een brede ontwikkeling van de leerlingen voorstaan.

Voorwaarden voor het verkrijgen van het keurmerk Olympiadeschool

  • De school biedt gedurende minimaal drie jaar de benodigde faciliteiten om mee te doen aan minimaal vijf olympiades, waarvan minimaal vier tweede fase olympiades.
  • De school heeft in het schooljaar voordat de aanvraag wordt ingediend meegedaan aan minimaal vier olympiades en het schooljaar daarvoor aan minimaal drie olympiades:

Meer informatie  over de Olympiadeschool vind u op:

https://www.slo.nl/thema/meer/olympiades/keurmerk/