Trudy Elsenaar

Trudy ElsenaarZij heeft zich sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw buitengewoon ingespannen voor het KNAG en het schoolvak aardrijkskunde.

Van 1978 tot 1984 (van 1982-1984 als voorzitter) was Trudy lid van het bestuur afdeling Onderwijs van het KNAG. In de periode 1991-1994 was zij voorzitter van het hoofdbestuur van het KNAG. In beide besturen heeft zij zeer veel tijd besteed aan het goed laten reilen en zeilen van de vereniging, zodat aardrijkskundedocenten contact met elkaar konden houden, informatie uit konden wisselen en hun vakkennis konden vergroten. Ook ijvert zij tot op heden voor het maatschappelijk belang van het vak aardrijkskunde.

Daarnaast is zij 20 jaar, van 1988 tot en met 2007, voorzitter geweest van de jury van de Glazen Globe, een prijs voor jeugdliteratuur met geografische inhoud. Trudy heeft daarvoor bijna ontelbaar veel boeken gelezen en vele uren besteed aan de bijhorende vergaderingen en de organisatie van de prijsuitreikingen. Daardoor was zij samen met de andere juryleden in staat docenten te adviseren over het juiste gebruik van jeugdliteratuur in de klas en leerlingen te laten genieten van verhalen in een vakdidactische context.

Van 1999 tot en met 2016 was zij voorzitter van de Stichting Aardrijkskunde Olympiade. De organisatie van deze competitie, waaraan elk jaar duizenden leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs meedoen, werd voor een zeer belangrijk deel door werk van Trudy telkens in goede banen geleid.

Trudy staat voor het KNAG en aardrijkskundeonderwijs altijd klaar en er kan altijd een beroep op haar gedaan worden. In mei 2019 kreeg Trudy een Bronzen Vethmedaille voor al haar inspanningen voor het Aardrijkskunde onderwijs.

Joop van der Schee

Joop zet zich zijn hele leven onvermoeibaar in voor aardrijkskunde, dag en nacht, vaak letterlijk gezien het tijdstip waarop hij nog mailt. Hij is er voor alle aardrijkskundedocenten en de lerarenopleiders altijd. Het is ongelooflijk dat één man zoveel initiëren kan, zaken voor elkaar krijgt en iedereen en ons allen altijd snel van dienst is. Daarbij staat Joop ook altijd nog met de voeten in de klei, hij is echt een meewerkend voorman met academische klasse. Een doener én denker. Als geen ander verbindt Joop mensen en dus ook docenten, lerarenopleiders, wetenschappers. Joop heeft inmiddels een indrukwekkend aantal docenten aardrijkskunde opgeleid en nageschoold, wie niet zou je bijna zeggen. Joop is inspiratie voor generaties aardrijkskundedocenten. Daarnaast leidt hij veel onderzoek en begeleidt hij promovendi op het gebied van onderwijsgeografie. Joop is één van de oprichters van de iGeo, de internationale aardrijkskunde Olympiade. Mede door hem vond in 1996 de eerste editie van de iGeo in Den Haag plaats.

Dit alles niet alleen nationaal, hij behoort tot de toonaangevende onderwijsgeografen in de wereld en heeft met succes de kar getrokken voor het aardrijkskundeonderwijs binnen de International Geographical Union (IGU).

Joop van der Schee ontving op de KNAG Onderwijsdag in 2017 de zilveren Vethmedaille

Bron van de foto’s: www.geografie.nl en www.geografie.nl
Tekst: gebaseerd op www.geografie.nl