Veldwerkprijs: een hensbeker aangeboden door de Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Nederland had in 1717 duizenden waterschappen, tegenwoordig nog 21. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

Waterschappen vormen de oudste bestuurslaag van ons land en kennen vele tradities. Ze controleren (schouwen) al eeuwenlang, voordat de winter begint, de waterkeringen en de waterafvoeren zoals de rivieren, beken, kanalen, weteringen, vaarten en grachten.

Als men er vroeger van overtuigd was dat de inwoners, boeren en bedrijven goed beschermd waren tegen wateroverlast in het komende jaar, was men klaar met de schouw. Om dit te vieren hielden veel waterschappen een ‘schouwdiner’. Bij dat diner speelde de hensbeker een bijzondere rol. Tijdens het schouwdiner of andere feestelijke gelegenheid werd uit de hensbeker gedronken om de eensgezindheid en de verbroedering te symboliseren.

De hensbeker werden ook door de waterschappen gebruikt bij feestelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe leden van het bestuur werden gekozen.

De naam hensbeker is afgeleid van hense of hanse. Het woord ‘hens’ betekent ‘handen’ of ‘groep’. Zoals in ‘alle hens aan dek’.

Meer over de hensbeker: https://www.youtube.com/watch?v=Y_RohS_Vl2s

Hoogste score voor de drie wedstrijdonderdelen: globe aangeboden door het KNAG

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt ruim drieduizend leden, van praktijkgeografen tot onderzoekers, docenten en studenten.

Vroeger was het KNAG vooral bekend vanwege haar expedities naar onbekende gebieden. Het KNAG beheert nog steeds een archief met duizenden authentieke kaarten, originele expeditie-uitrustingsstukken enzovoorts. Het KNAG houdt zich nu bezig met de ontwikkeling van het vak aardrijkskunde in het onderwijs en zoekt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en geografie in de praktijk.

Meer over het KNAG: https://geografie.nl/

Hoogste score voor de theorietoets èn de meerkeuzetoets: een Bosatlas aangeboden door Noordhoff Uitgevers / De Bosatlas.

De eerste editie van de Bosatlas uit 1877 was van de hand van de Groningse schoolmeester P.R. Bos en droeg de titel Schoolatlas der geheele aarde. Aanleiding daarvoor was de invoering van het vak aardrijkskunde op de toenmalige HBS. Bos werd als redacteur van de eerste, sindsdien zijn naam dragende, atlas gevraagd omdat hij al in 1876 het Leerboek der Aardrijkskunde had geschreven. Meester Bos heeft de Bosatlas 25 jaar lang, tot aan zijn overlijden in 1902, eigenhandig samengesteld en her bewerkt. In het jaar van zijn dood verscheen de 15e editie.

Intussen is De Bosatlas is niet meer het werk van één auteur maar van een meerhoofdige redactie, die werkt vanuit Noordhoff Uitgevers. In 2016 verscheen de 55e editie van de Grote Bosatlas, naast op papier ook digitaal.

Bij de vervaardiging van zijn atlas was het uitgangspunt van meester Bos dat slechts het hoognodige op de kaarten te vermelden en leerlingen niet met informatie overvoert moesten worden; een principe dat nog steeds standhoudt. Bos hanteerde daarvoor het motto van de befaamde geograaf en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt: ‘Nur leer scheinende Karten prägen sich dem Gedächtnisse ein’ (‘Alleen leeg lijkende kaarten blijven in het geheugen hangen’).

Bron: Wikipedia

 

Meer over de Bosatlas: https://www.bosatlas.nl/home

Op een na hoogste score voor de drie wedstrijdonderdelen: kompas aangeboden door de Vakvereniging van Fysische Geografie Utrecht

De Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG) is een netwerk van fysisch geografen werkzaam in het bedrijfsleven, overheden of semi-overheden, universiteiten en andere educatieve instellingen.

Meer over de Vereniging van Fysische Geografie Utrecht: https://vvfg.wordpress.com/