De wedstrijd

De Aardrijkskunde Olympiade bestaat sinds 1994. In dat jaar deden de eerste leerlingen mee aan de voorronde en eindronde (Utrecht). Daarmee sloot Aardrijkskunde aan bij de andere bèta-olympiades (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en informatica (sinds 2001)).
Dit leidde ook tot de oprichting van de Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland onder auspiciën van het KNAG. In 1996 vond de eerste Internationale Aardrijkskunde Olympiade (de iGeo) plaats in Den Haag.

Sinds 1994 vinden er elk jaar voorrondes plaats op school, gevolgd door een landelijke finale bij universiteit of hogeschool

Omdat de internationale aardrijkskunde olympiade om de twee jaar plaatsvond, zijn er verschillende keren derby’s georganiseerd met Vlaanderen. Dit is ook wel bekend onder de naam ‘De Derby der Lage Landen. Vanaf 2012 vindt er elk jaar een internationale aardrijkskunde plaats en is de Derby komen te vervallen.

In 2018 is het 25 jarig jubileum gevierd. Tijdens de landelijke eindronde in Velp bij Van Hall Larenstein deden 25 leerlingen mee aan de eindronde.

De laatste jaren scoort TeamNL internationaal goed. Elk jaar worden er medailles meegenomen met in 2019 zelfs een gouden medaille voor Brecht Reintsema uit Hengelo.

Organisatie

In de beginjaren bestonden er twee stichtingen die de belangen behartigde voor de aardrijkskunde olympiade, één voor de nationale olympiade en één voor de internationale olympiade. In 2013 zijn deze twee stichtingen opgegaan in één stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland.

Sinds het begin heeft de aardrijkskunde olympiade zich mogen verheugen op een groeiende aandacht vanuit het aardrijkskunde onderwijs in Nederland. Steeds meer docenten schrijven leerlingen in bij de voorronde. Op dit moment doen er elk jaar ruim 200 scholen mee met ongeveer 7000 leerlingen.

Met de komst van meer leerlingen is ook de organisatie gegroeid. Er zijn verschillende commissies

met in totaal zo’n 30 vrijwilligers die ieder jaar hun best doen om alles van de voorronde op school tot de internationale eindronde goed te laten verlopen. En daarnaast zijn er  natuurlijk de vele docenten die hun leerlingen aanmelden en de voorrondetoetsen nakijken.

Plannen voor de toekomst zijn er genoeg! Mocht je deel willen uitmaken van de Aardrijkskunde Olympiade of een goed idee hebben, dan horen wij dat graag!