De iGeo

De Internationale Aardrijkskunde Olympiade (iGeo) is een jaarlijkse wedstrijd voor de beste 16 tot 19-jarige aardrijkskunde studenten van over de hele wereld. Studenten die gekozen zijn om hun land te vertegenwoordigen zijn de allerbeste, gekozen uit duizenden studenten die enthousiast deelnemen aan hun eigen nationale Aardrijkskunde Olympiades. De iGeo bestaat uit drie delen: een schriftelijke test, een multimediatest en substantieel veldwerk waarbij gegevens moeten worden verzameld en de veldwerklocatie moet worden geobserveerd. Met behulp van deze gegevens wordt door de studenten een kaart (cartografische weergave) en een geografische analyse gemaakt.

Het programma omvat ook posterpresentaties door de teams, culturele uitwisselingen en tijd voor studenten om hun medestudenten te leren kennen en de gaststad te verkennen.

De doelstellingen van de Internationale Aardrijkskunde Olympiade (iGeo)zijn:
– een actieve belangstelling voor geografische en milieustudies bij jongeren stimuleren;
– positief bijdragen aan de discussie over het belang van geografie als middelbaar voortgezet onderwijs door aandacht te vragen voor de kwaliteit van geografische kennis, vaardigheden en interesses bij jongeren;
– het faciliteren van sociale contacten tussen jongeren uit verschillende landen en dragen zo bij aan het begrip tussen naties.

De International Geography Olympiads worden gehouden onder auspiciën van de International Geographical Union (IGU), via de IGU Olympiad Task Force.

Meer informatie over de iGeo: http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/