Lijst met sponsoren van de Aardrijkskunde Olympiade

Hoofdsponsor 2017

Hogeschool Utrecht

Partner

Wetenschap in Beeld

Kunst in Kaart

Andere sponsoren/onderwijsinstellingen (in alfabetische volgorde)

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Arnhem – Nijmegen

Fontys Hogescholen

Radboud Universiteit Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Vakvereniging Fysische Geografie

Uitgevers

Thieme Meulenhoff

Uitgeverij Noordhoff

Overige bijdragen van

ASML

Cito, Instituut voor toetsontwikkeling

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genootschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

SLO

Unie van Waterschappen