Aanmelding Aardrijkskunde Olympiade 2022

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan de Aardrijkskunde Olympiade van 2022. Leerlingen melden zich aan via hun docent.
De aanmeldingsperiode sluit op 1 december 2021, 21:00 uur.

1.

In welke plaats staat uw school?

Als u een deel van de plaatsnaam heeft ingetypt, kunt u de juiste plaats uit de lijst selecteren.

© 2020,2021 - Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland

Technische problemen?