Fotoverslag Olympiade finale 2015, Zwolle

De Aardrijkskunde Olympiade Finale in 2015 werd gehouden in Zwolle bij Hogeschool Windesheim. Op deze pagina staan een aantal foto's van de finale en prijsuitreiking.

Deelnemers maken de toets

Opening van de prijsuitreiking

Uitreiking veldwerkprijs door de Unie van Waterschappen aan Chiel van der Kamp

Uitreiking theorieprijs namens Noordhoff Uitgevers aan Nick van der Klauw

Uitreiking hoofdprijs namens het KNAG aan Steven Zwartkruis

Uitreiking van de hoofdprijs namens het KNAG aan Steven Zwartkruis

Winnaars en afvaardiging naar de iGeo in Rusland

Huldiging van alle winnaars in Den Haag

Gronau, Juni 2015
Jacques Bazen