Fotoverslag Olympiade finale 2013, Enschede

De Aardrijkskunde Olympiade Finale in 2013 werd gehouden in Enschede, bij Saxion Hogeschool. Het veldwerk van de Olympiade Finale vond plaats op de voormalige militaire vliegbasis Twente, twee kilometer noordelijk van Enschede.
De veldwerkopdracht bestond uit het bedenken van een bestemming voor het gebied van de voormalige taxibaan en vertrekhal.Daarbij moest natuurlijk rekening gehouden worden met diverse randvoorwaarden die voor dit gebied gelden. De luchthaven is normaal gesproken verboden gebied, maar voor onze Olympiadegroep werd een uitzondering gemaakt en wij mochten met onze groep, onder begeleiding weliswaar, het gebied in.

Beelden van Enschede en Saxion

Openingslezing finale van de Olympiade door dhr. W. Ahlers

Vanuit Saxion Hogeschool, gelegen in het centrum van Enschede, ging het met de fiets naar het vliegveld. Vanwege het stralende weer was dat een plezierig ritje.

De eerste stop bij het veldwerk was het kantoor van Area Development Twente (www.adttwente.nl). Deze organisatie houft zich bezig met het herontwikkelen van de voormalige luchtmachtbasis Twente en de daarbij behorende gebieden.Het kantoor is een voormalige militaire barak, door de Duitsers tijdens de oorlog in de jaren '40 neergezet. Het ziet eruit als een school of iets dergelijks, maar totaal niet als een militair object. Dat was natuurlijk ook precies de bedoeling, het betere camouflagewerk zeg maar. De muren van dit Area Development Twente kantoor zijn bijna een meter dik en boden bescherming tegen de meeste bommen, als dit tenminste geen rechtstreekse voltreffers waren.

Kantoor van Area Development Twente

Uitleg van het veldwerk door dhr. J. van Aaken van Area Development Twente

Een aantal plaatjes tijdens de rondleiding en uitleg op de voormalige vliegbasis

Groepsfoto tijdens het veldwerk

met bijzondere waarschuwing op de achtergrond

Verkeerstoren van de vliegbasis

Voormalige reparatie hangar

Voormalige aankomst/vertrekhal van de civiele luchthaven

Lunch

Uitwerken van het veldwerk

Nakijken van de veldwerkopdracht door de commissie

Op vrijdagmiddag 7 juni vond bij Saxion Hogeschool in het Grand Café de prijsuitreiking plaats. Hieronder enkele plaatjes van deze uitreiking.

Welkomstwoord van Saxion Collegevoorzitter Wim Boomkamp

De Unie van Waterschappen reikt ieder jaar de Waterschapsbokaal uit aan de winnaar van de Veldwerkprijs.

Uitreiking van de veldwerkprijs aan Titus Kruijssen

De Theorieprijs wordt ieder jaar uitgereikt door Noordhoff Uitgevers en bestaat uit een bijzondere uitgave van de Bosatlas.

Uitreiking van de theorieprijs aan Younes Foukalne

De hoofdprijs, een globe, wordt uitgereikt door Eelco Postma, directeur van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Uitreiking van de hoofdprijs aan Lotte Meester

De winnaars op rij, plus Tsjalline Boorsma die de vierde plaats behaalde.Deze vier mensen vertegenwoordigen Nederland op de internationale Geografie Olympiade in Kyoto in Japan.Ze worden toegesproken door mevrouw Trudy Elsenaar, voorzitter van de stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland en de heer Wisse Wester, penningmeester van de stichting, die deze mensen daarheen zal begeleiden.

Gronau, Juni 2013
Jacques Bazen