Fotoverslag Olympiade finale 2011, Utrecht

De Aardrijkskunde Olympiade Finale in 2011 werd gehouden te Utrecht, samen met de Universiteit Utrecht. Het veldwerk van de Olympiade Finale vond plaats in de Utrechtse Schepenbuurt.
De Schepenbuurt is een buurt met diverse functies, het grootste gedeelte van het oppervlak van de buurt wordt ingenomen door bedrijventerreinen, waarvan de Douwe Egbertsfabriek het meest bekende landmark is. De kandidaten moesten in hun veldwerk onderzoek een SWOT analyse maken van de buurt en een plan maken ter verbetering van de buurt.

Welkomstwoord door de voorzitter mw. T. Elsenaar

Lezing door prof. dr. R. van der Vaart

Uitleg van het veldwerk door Koen Docter & Egbert van der Zee

Lezing bij de gemeente Utrecht over stadsvernieuwing in de stad

Veldwerk, op de fiets naar de schepenbuurt

Douwe Egberts fabriek in het te onderzoeken gebied

Enkele impressies van het veldwerk

Rondleiding in de kaartenzaal

Uitwerken van de veldwerkgegevens tot presentatie

De overnachtingen waren in de jeugdherberg bij fort Rhijnouwen in Bunnik

De Kromme Rijn

Gronau, Juni 2011
Jacques Bazen