Fotoverslag Olympiade finale 2009, Wageningen

De finale van de Aardrijkskunde Olympiade van 2009 werd gehouden in Wageningen, op de universiteit Wageningen. De olympiade werd geopend met lezingen van dhr. Heijmans en dhr. Dijksma, over respectievelijk Malaria en de natuurlijke omgeving van Wageningen. De foto's op deze pagina zijn gemaakt door dhr. R. Dijksma en Jacques Bazen.

De opening van de Aardrijkskunde Olympiade 2009

Nogmaals de openingsbijeenkomst

Na de opening was de eerste taak van de finale aan de beurt, namelijk de veldwerkopdracht. De finalisten gingen er met de fiets op uit om op verschillende plekken grondboringen en andere observaties in het landschap te doen. Wageningen is een prachtige plek hiervoor, omdat het op een kruispunt van drie landschappen ligt, het zandlandschap met de stuwwallen, het veenlandschap, tussen de Veluwe stuwwal en de Utrechtse Heuvelrug en het rivierengebied, bij de rivier de Rijn.

beekdal op de stuwwal

Invullen van de boorlocaties

Boren in het beekdal

De tweede dag 's Middags was het tijd voor de theorietoets. Gedurende drie uur werden er in hoog tempo verschillende vraagstukken aangepakt. Voor de meesten was het flink doorwerken om op tijd klaar te zijn... Maar daarna was het dan ook tijd voor ontspanning.

De theorietoets

Ontspanning

Barbeque

Vrijdagmorgen werd er geroeid...maar niet na een gedegen voorbereiding in de oefenbak natuurlijk! Ondertussen werd op de universiteit alles in gereedheid gebracht voor de prijsuitreiking.

Uitzicht vanuit het universiteitsgebouw in Wageningen

Interieur van het gebouw

Wachten op de uitslag en prijsuitreiking

Huldiging van de prijswinnaars door staatssecretaris Bijstervelt (foto Ad Mooldijk)

Gronau, Juli 2009
Jacques Bazen